Ατομικές Συνεδρίες Δραματοθεραπείας

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, το άτομο που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες εστιάζει στα ζητήματα που τον απασχολούν και με τη βοήθεια του θεραπευτή μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του καθώς και τις συμπεριφορές που τα ακολουθούν διερευνώντας έτσι πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων.

Η ατομική ψυχοθεραπεία μέσω θεάτρου στοχεύει στην ταχύτερη επίλυση των συγκρούσεων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ατομικές συναντήσεις προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή και η εμπλοκή του θεραπευτή στη δράση και να επιτυγχάνεται η δημιουργική διαδικασία που θα οδηγήσει το άτομο στην αυτεπίγνωση και τη θεραπεία.Η διαδικασία αυτή θα επιτευχθεί σε ασφαλές πλαίσιο που από κοινού θεραπευτής και θεραπευόμενος έχουν δημιουργήσει.Στόχος της Δραματοθεραπείας, είναι να κατορθώσει ο θεραπευόμενος να ερθει σε διάλογο με τον εσωτερικό του θίασο,, να κατανοήσει τους ρόλους που καλείται να παίξει στην καθημερινότητα του και να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία του.

Οι τεχνικές του Δράματος διευκολύνουν τα άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν αποκλειστικά με το λόγο. Ο αριθμός και η συχνότητα των ατομικών συνεδριών καθορίζονται ανάλογα με το αίτημα του ατόμου που απευθύνεται για ατομική Δραματοθεραπεία. Ο Δραματοθεραπευτής είναι συνοδοιπόρος του σε αυτό το μοναδικό μεταμορφωτικό ταξίδι.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εναλλακτικά επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω email
με τη συντονίστρια των προγραμμάτων
Αφροδίτη Φουτρή

ώρες επικοινωνίας 10:00 – 14:00

info@roes.gr