Ινστιτούτο
Δραματοθεραπείας
Ροές

ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Οι Ροές αποτελούν ένα χώρο φιλοξενίας των δράσεων εκείνων που στοχεύουν στην ανάπτυξη, τη θεραπεία και την εξέλιξη του ατόμου και των δυνατοτήτων του μέσα από την τέχνη. Στις Ροες πραγματοποιούνται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Δραματοθεραπείας και φιλοξενείται το πρόγραμμα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη μέθοδο της Δραματοθεραπείας για τη Β.Ελλάδα. Το όραμα μας είναι να λάβει χώρα μια μεταμορφωτική αλλαγή που μπορεί να “αλλάξει ακόμη και τον τρόπο που αλλάζουμε”.

οι αριθμοι

έτη εμπειρίας
0
Bιωματικά εργαστήρια έως σήμερα
0
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δραματοθεραπείας
0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έναρξη Συνεντεύξεων & Εγγραφών για το Πρόγραμμα ” Εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία”
για 2023 – 2024

ΑΡΘΡΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σας προσκαλούμε σε ένα ψυχοθεραπευτικό ταξίδι με μία σειρά επιλεγμένων άρθρων, σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων που σκοπό έχουν να σας ταξιδέψουν σε όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει η Δραματοθεραπεία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο….