Τι είναι η Δραματοθεραπεία

Η Δραματοθεραπεία δεν είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας ή θεραπείας της συμπεριφοράς στο οποίο έχουν προστεθεί κάποιες δραματικές δραστηριότητες, εδώ το δράμα δεν εξυπηρετεί τη θεραπεία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλη η διαδικασία του δράματος είναι τελικά αυτή που εμπεριέχει και τη θεραπεία. H δραματοθεραπεία διευκολύνει την αλλαγή μέσα από τις διαδικασίες του Δράματος. Χρησιμοποιεί τη δυναμική του δράματος είτε για να αντικαταστήσει και να μεταμορφώσει τις εμπειρίες ζωής, να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν και να επεξεργαστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε για να διατηρήσουν την καλή ψυχολογική κατάσταση και υγεία του ατόμου. Η Δραματοθεραπεία είναι μια καλλιτεχνική θεραπεία που αξιοποιεί τι θεατρικές τεχνικές και την έννοια της μεταφοράς σε θεραπευτικά ή κοινωνικά πλαίσια και λειτουργεί ομαδικά ή και ατομικά. Βασίζεται στην αντίληψη ότι στην ανάπτυξη του ατόμου συναντάμε ένα έντονο δραματικό στοιχείο τα οποίο παρατηρούμε ήδη στους τρεις πρώτους μήνες της ζωής του.

Στις τεχνικές της μεθόδου drama-therapy περιλαμβάνονται: κίνηση, μιμική, φωνητικές ασκήσεις, θεατρικά παιχνίδια, παίξιμο ρόλων, εργασία με κείμενα, μάσκες, μύθοι και ιστορίες.

Η μέθοδος αυτή βοηθά την:

  • Ανάπτυξη της προσωπικότητας
  • Ενθάρρυνση της μεταφοράς και στην ενίσχυση της δύναμης της φαντασίας(αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με διαφορετικό συσχετισμό)
  • Αύξηση της κοινωνικοποίησης, της ενεργοποίησης και της δημιουργικότητας του ατόμου(Μέσω της συμμετοχής σε ομάδα)
  • Πρακτική εφαρμογή των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τη δραματοποίηση(Γεγονότα τα οποία μας ήταν αδύνατο να χειριστούμε)
  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσα από τις φωνητικές-κινητικές-θεατρικές ασκήσεις.
  • Επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων μέσα από πρόβα ζωής(Πως θα είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους, τι πραγματικά επιθυμούμε για το μετά)
  • Επεξεργασία δύσκολων καταστάσεων μέσα από την αισθητική απόσταση.

Δεν υπάρχει πληθυσμός που να αντενδείκνυται η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου διότι υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής σε διαφορετικά επίπεδα όπως: Δημιουργικότητας, θεραπείας, κοινωνικοποίησης