Σχέσεις, Κύκλοι, Διαδρομές, Στάσεις

Σχέσεις, κύκλοι, διαδρομές, στάσεις (Σεμινάριο Θεσσαλονίκης 20-21 Νοεμβρίου 2021)

Το σύμπαν των σχέσεων μας υπό το φως της δραματοθεραπείας

Η Δραματοθεραπεία αποτελεί μια καρποφόρα και αποτελεσματική προσέγγιση για να επεξεργαστούμε τις σχέσεις μας στη μεταμοντέρνα εποχή.
• Πόσο μακριά και πόσο κοντά βρίσκονται τα πρόσωπα που συσχετιζόμαστε μαζί τους και σε ποιο κύκλο ανήκουν;
• Πως συμβολοποιούνται τα πρόσωπα του περιβάλλοντος μας;
• Ποιες διαδρομές διανύουν;
• Τι διαμεσολαβεί τις σχέσεις μας με αυτά τα πρόσωπα;
• Ποια μοντέλα δραματοθεραπείας εφαρμόζουμε στη διαχείριση των σχέσεων μας;
• Ποιους ρόλους και ποιους υπορόλους παίζουμε στις εκάστοτε σχέσεις μας;
• Σχέσεις στον χρόνο, σχέσεις στο εδώ και τώρα.